Projekty NCBiR RU

Opracowanie i przebadanie energoelektronicznego zasilacza AC potrzeb nietrakcyjnych

Projekt realizowany w ramach programu «Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki».

Nr projektu FENG.01.01-IP.02-0274/23. Czas realizacji 01.12.2023r. — 31.12.2025r.

Przedmiotem projektu jest opracowanie, zbudowanie i przebadanie przekształtnikowego układu zasilacza prądu przemiennego 230V/50 Hz dla odbiorników nietrakcyjnych (ZUNTAC) o mocy od 3 do 15 kVA. Zasilacz zostanie opracowany w sposób zapewniający wysoką niezawodność, będzie bezobsługowy, a w sposób szczególny zostanie dopracowany system zabezpieczeń przed uszkodzeniami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne i zaburzenia napięcia występujące w sieci trakcyjnej. Tak przygotowane urządzenie pozwoli na eliminację częstej potrzeby doprowadzenia sieci zasilającej NN lub SN do odbiorników nietrakcyjnych znajdujących się przy zelektryfikowanych liniach kolejowych o napięciu 3 kV DC. W ten sposób proponowane urządzenie, nie tylko może skrócić proces inwestycyjny, ale także zmniejszyć koszty oraz zredukować do minimum wymagane prace budowlane.

Wartość projektu: 2 399 468,64zł
Wkład funduszy europejskich: 1 656 866,53 zł

Zielona Nastawnia — opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli

Projekt realizowany w ramach «Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój», poddziałanie 1.1.1 (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Konsorcjum:

 • ETA Gliwice (lider projektu),
 • ENEL-PC sp. z. o.o. Przyszowice,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach,

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1182/21,  termin realizacji: 1.10.2021 — 30.11.2023.

Opracowany system umożliwi rezygnację z bardzo kosztownych i wyjątkowo nieprzyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań stosowanych obecnie dla zasilania budowli kolejowych z których odbywa się kierowanie ruchem pojazdów szynowych (tzw. Nastawnie Kolejowe). Rozwiązanie zastąpi wymagane obecnie przez Instrukcję Ie-4 PKP PLK doprowadzenie drugiej niezależnej sieci zasilającej (skutkuje częstokroć dodatkową stacją transformatorową) jak również wyeliminuje konieczności stosowania agregatów diesla o mocach nawet do 50kW, których koszty utrzymania i negatywny wpływ na środowisko są niewspółmierne do osiąganych korzyści. Nowe rozwiązanie oparte na kompleksowym i skalowalnym podejściu do zagwarantowania bezpiecznego i niezawodnego zapewnienia zasilania będzie wykorzystywało różne źródła energii, w tym energię trakcyjną, OZE, bank energii, wodór i dzięki predykcyjnemu podejściu zapewni priorytetowe traktowanie najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego źródeł.

Wartość projektu: 6 496 561.55 zł
Wkład funduszy europejskich: 5 228 147.24 zł

Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy

Projekt był wykonywany w ramach programu «Techmatstrateg»

Konsorcjum:

 • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice (lider),
 • AGH w Krakowie,
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 • Politechnika Warszawska,
 • ENEL-PC sp. z o.o. Przyszowice,
 • Fluxcom JEE,

Nr projektu TECHMATSTRATEG1/347200/11/NCBR/2017, termin realizacji 1.04.2018 — 31.03.2021.

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 907 560 zł, w tym dofinansowanie: 7 594 055 zł

 

Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko

Projekt realizowany w ramach «Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój», poddziałanie 4.1.2 (Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze) Konsorcjum:

 • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice (lider),
 • Elhand Transformatory Lubliniec,
 • ENEL-PC sp. z o.o. Przyszowice,

Nr projektu POIR.04.01.02-00-0001/16 , termin realizacji 1.5.2017 — 31.05.2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 779 939,06 zł, w tym wysokość dofinansowania:   4 337 971,56 zł

Opracowanie innowacyjnej wysokosprawnej zgrzewarki kompaktowej o podwyższonej częstotliwości

Projekt był realizowany w ramach «Programu Badań Stosowanych».

Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Spawalnictwa (lider),
 • Przedsiębiorstwo Aparatury Spawalniczej ASPA Wrocław,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Wrocławska.,
 • Laska Technika Przemysłowa Sp. z o.o. Tychy,
 • ENEL-PC sp. z o.o. Gliwice.

Nr projektu: PBS3/B4/12/2015, czas realizacji: 1.04.2015 — 31.03.2017.

Wartość projektu:  2 141 650 zł
Wkład funduszy europejskich: 1 703 930

Dwukierunkowy przekształtnik częstotliwości średniego napięcia zintegrowany z silnikiem dużej mocy

Projekt nr POIG.01.04.00-24-099/13, czas realizacji 1.07.2014 — 30.11.2015.

Łączna wartość projektu: 1 393 900,00 PLN
Kwota dofinansowania 1 037 036,37 PLN

Przedmiotem projektu była budowa i testy dwukierunkowego (umożliwiającego przekazywanie energii z i do sieci zasilającej) przekształtnika częstotliwości, przeznaczonego do współpracy z siecią średniego napięcia (3,3 kV), zintegrowanego (wykonanego w jednej obudowie) z silnikiem dużej mocy (od 800 kW do 1,2 MW). Integracja przekształtnika z silnikiem daje liczne korzyści, a w szczególności: kompaktowość i mniejsze gabaryty, prostszy układ chłodzenia w przypadku chłodzenia wodnego, mniejszy łączny koszt niż w przypadku odrębnego przekształtnika i silnika, prostsze okablowanie z punktu widzenia zasilania, ograniczone znacząco problemy z generacją zaburzeń elektromagnetycznych oraz brak problemów z prądami doziemnymi w przypadku zasilania w sieci typu IT.

Индивидуальные решения для потребностей Вашего бизнеса
Шаблонные решения крупных корпораций оказались неудачными?
Мы подготовим для вас индивидуальное решение, идеально соответствующее вашим потребностям.