Zielona Nastawnia – opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli
Zielona Nastawnia – opracowanie dedykowanego infrastrukturze kolejowej, zrównoważonego środowiskowo, inteligentnego systemu zasilania urządzeń i budowli

Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, poddziałanie 1.1.1 (Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa).

Konsorcjum:

  • ETA Gliwice (lider projektu),
  • ENEL-PC sp. z. o.o. Przyszowice,
  • Politechnika Śląska w Gliwicach,

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1182/21,  termin realizacji: 1.10.2021 – 30.11.2023.

Opracowany system umożliwi rezygnację z bardzo kosztownych i wyjątkowo nieprzyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań stosowanych obecnie dla zasilania budowli kolejowych z których odbywa się kierowanie ruchem pojazdów szynowych (tzw. Nastawnie Kolejowe). Rozwiązanie zastąpi wymagane obecnie przez Instrukcję Ie-4 PKP PLK doprowadzenie drugiej niezależnej sieci zasilającej (skutkuje częstokroć dodatkową stacją transformatorową) jak również wyeliminuje konieczności stosowania agregatów diesla o mocach nawet do 50kW, których koszty utrzymania i negatywny wpływ na środowisko są niewspółmierne do osiąganych korzyści. Nowe rozwiązanie oparte na kompleksowym i skalowalnym podejściu do zagwarantowania bezpiecznego i niezawodnego zapewnienia zasilania będzie wykorzystywało różne źródła energii, w tym energię trakcyjną, OZE, bank energii, wodór i dzięki predykcyjnemu podejściu zapewni priorytetowe traktowanie najbardziej przyjaznych dla środowiska naturalnego źródeł.

Wartość projektu: 6 496 561.55 zł
Wkład funduszy europejskich: 5 228 147.24 zł