Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy
Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy

Projekt był wykonywany w ramach programu „Techmatstrateg”

Konsorcjum:

  • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice (lider),
  • AGH w Krakowie,
  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
  • Politechnika Warszawska,
  • ENEL-PC sp. z o.o. Przyszowice,
  • Fluxcom JEE,

Nr projektu TECHMATSTRATEG1/347200/11/NCBR/2017, termin realizacji 1.04.2018 – 31.03.2021.

Całkowity koszt realizacji projektu: 7 907 560 zł, w tym dofinansowanie: 7 594 055 zł