Opracowanie i przebadanie energoelektronicznego zasilacza AC potrzeb nietrakcyjnych
Opracowanie i przebadanie energoelektronicznego zasilacza AC potrzeb nietrakcyjnych

Projekt realizowany w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki”.

Nr projektu FENG.01.01-IP.02-0274/23. Czas realizacji 01.12.2023r. – 31.12.2025r.

Przedmiotem projektu jest opracowanie, zbudowanie i przebadanie przekształtnikowego układu zasilacza prądu przemiennego 230V/50 Hz dla odbiorników nietrakcyjnych (ZUNTAC) o mocy od 3 do 15 kVA. Zasilacz zostanie opracowany w sposób zapewniający wysoką niezawodność, będzie bezobsługowy, a w sposób szczególny zostanie dopracowany system zabezpieczeń przed uszkodzeniami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne i zaburzenia napięcia występujące w sieci trakcyjnej. Tak przygotowane urządzenie pozwoli na eliminację częstej potrzeby doprowadzenia sieci zasilającej NN lub SN do odbiorników nietrakcyjnych znajdujących się przy zelektryfikowanych liniach kolejowych o napięciu 3 kV DC. W ten sposób proponowane urządzenie, nie tylko może skrócić proces inwestycyjny, ale także zmniejszyć koszty oraz zredukować do minimum wymagane prace budowlane.

Wartość projektu: 2 399 468,64zł
Wkład funduszy europejskich: 1 656 866,53 zł