Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko
Innowacyjne i energooszczędne nanokrystaliczne dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko

Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”, poddziałanie 4.1.2 (Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze) Konsorcjum:

  • Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice (lider),
  • Elhand Transformatory Lubliniec,
  • ENEL-PC sp. z o.o. Przyszowice,

Nr projektu POIR.04.01.02-00-0001/16 , termin realizacji 1.5.2017 – 31.05.2020.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 779 939,06 zł, w tym wysokość dofinansowania:   4 337 971,56 zł