Projekty

INNOWACYJNE I ENERGOOSZCZĘDNE NANOKRYSTALICZNE DŁAWIKI FILTRÓW DLA POPRAWY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I OGRANICZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU ENERGETYKI NA ŚRODOWISKO


Logotyp

Projekt nr: POIR.04.01.02-00-0001/16
Akronim: CEETechCelem realizowanego projektu jest opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych i energooszczędnych nanokrystalicznych dławików filtrów dla potrzeb czystej energii elektrycznej, ograniczając straty przesyłowe i negatywny wpływ na środowisko naturalne. Obecnie jednym z największych problemów w sieciach energetyki zawodowej jest niska jakość energii wynikająca z powszechnego stosowania nieliniowych urządzeń elektroenergetycznych i energoelektronicznych wyposażonych w układy przetwarzania energii. Urządzenia te generują zniekształcenia harmoniczne w prądzie i wprowadzają je do sieci energetycznej powodując odkształcenia napięcia zasilającego oraz obniżenie współczynnika mocy. Dodatkowo, zakłócają one pracę innych odbiorników oraz wprowadzają ryzyko uszkodzenia, a nawet pożaru wrażliwych urządzeń elektronicznych i elektrycznych


Rezultaty, przewidziane do osiągnięcia w trakcie realizacji projektu, mają na celu opracowanie rozwiązań poprawiających żywotność maszyn i urządzeń energetycznych poprzez eliminowanie negatywnych skutków występowania wyższych harmonicznych oraz redukcję hałasu. Przewagą konkurencyjną nowych produktów, które powstaną na bazie opracowanej w projekcie technologii będzie przede wszystkim energooszczędność, zmniejszenie wymiarów dławików oraz łatwo modyfikowalna konstrukcja, a także obniżony poziom natężenia dźwięku wokół dławika. Opracowane nowoczesne nisko-stratne filtry z rdzeniem nanokrystalicznym z równomiernym rozkładem indukcji w rdzeniu znajdą zastosowanie w obszarze energetyki w szczególności w energetyce odnawialnej (wiatrowej, fotowoltaicznej) oraz transporcie w tym w pojazdach elektrycznych. Wszyscy partnerzy biorący udział w projekcie mają bardzo dobre rozeznanie jeśli chodzi o potrzeby rynku w aspekcie zrównoważonej energetyki. Pomysł na realizację niniejszego projektu wynika z zapotrzebowania na nowoczesne rozwiązania elementów biernych dla potrzeb energetyki mając na uwadze ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Obecnie na świecie jak i w Polsce dławiki dla potrzeb systemów filtrujących produkowane są głównie z zastosowaniem rdzeni magnetycznie miękkich wykonanych ze stali elektrotechnicznej. Energoelektronika pilnie potrzebuje niskostratnych materiałów o niskiej przenikalności magnetycznej, utrzymującej się na stałym poziomie przy wzroście częstotliwości. Blacha ze stali elektrotechnicznej stosowana tradycyjnie w rdzeniach urządzeń energoelektronicznych staje się coraz bardziej nieprzydatna przy dużych częstotliwościach przełączania, niezależnie od metody wytwarzania energii elektrycznej. Ponadto konwencjonalne magnetyki miękkie stosowane w energoelektronice mają często znaczne wymiary, wymagają chłodzenia i wprowadzają ograniczenia projektowe. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania nowych podzespołów magnetycznych, konkurencyjnych w stosunku do aktualnych rozwiązań. Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:


Instytut Metali Nieżelaznych - Lider
ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
ENEL-PC Sp. z o.o.
Kierownik zarządzający projektu: dr inż. Marcin Karpiński
Kierownik prac B+R: dr hab. A. Kolano-Burian, prof. IMN

Termin realizacji: 02.01.2017 – 31.12.2019

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 779 939,06 zł
w tym wysokość dofinansowania: 4 337 971,56 zł