KONTAKT

ENEL-PC sp. zo.o.
ul. Graniczna 74B
44-178 Przyszowice
tel. +48 (032) 705 04 90
fax +48 (032) 705 04 93
e-mail: biuro@enel-pc.pl
NIP: 631-256-77-83
REGON: 240972705
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS: 0000311554
Kapitał zakładowy: 50.000PLN